– Vi har et kvalitetssystem i verdensklasse

Eirik Romslo Kleppe kom til TCM for ni år siden, og har vært en nøkkelperson i arbeidet med prøvetaking og analyser i forbindelse med testkampanjer på anlegget. – Vi har utviklet et kvalitetssystem som holder svært høy standard, absolutt i verdens…

Viser dråpe som faller ned i reagensrør. Foto.

Bli bedre kjent med TCM

Vi har laget flere filmer som beskriver det vi jobber med på TCM. Sett av litt tid til en liten CO2-fangstreise sammen med oss.

Skal fjerne CO₂ direkte fra lufta

Selskapet Removr skal utvikle en miljøvennlig teknologi som skal fjerne CO2 direkte fra lufta. Denne typen teknologi kan være helt avgjørende for at verden skal nå sine klimamål. Enova går inn med 36,3 millioner kroner i støtte til pros…

Illustrasjon av Removrs planlagte million-tonns anlegg, for å starte driften i 2029.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi tester ulike teknologier for CO2-fangst og tilbyr rådgivningstjenester til globale prosjekter for karbonfangst og -lagring.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi bidrar til å forbedre teknologiers modenhet, og dermed redusere kostnader og risiko i forbindelse med karbonfangst.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi spiller en viktig rolle i global utbredelse av karbonfangst og -lagring.

Vår læring deles

Technology Centre Mongstad (TCM) har publisert nær 50 vitenskapelige artikler og flere vil komme i den nærmeste framtid.

Vi har opparbeidet oss en unik kompetanse om det å drifte et CO2-fangstanlegg som vi nå deler.

Rådgivnings-tjenester

TCM har opparbeidet enestående kunnskap om teknologier for karbonfangst som vi ønsker å dele med utviklere av prosjekter innen karbonfangst og -lagring.

Vi utvider våre globale rådgivningstjenester.


AKTUELT


Videoer