TCM sin kjernevirksomhet

Vi tester ulike teknologier for CO2-fangst
og tilbyr rådgivningstjenester til globale prosjekter for karbonfangst og
-lagring.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi bidrar til å forbedre teknologiers modenhet, og dermed redusere kostnader og risiko i forbindelse med karbonfangst.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi spiller
en viktig rolle i global utbredelse av karbonfangst og -lagring.

Teknologi-testing

TCM tilbyr verdens mest avanserte arena for testing av teknologier for CO2-fangst.

Selskaper og forskningsmiljøer fra hele verden kommer til oss for å utvikle effektive teknologier som kan benyttes i industrianlegg som renser CO2.

Rådgivnings-tjenester

TCM har opparbeidet enestående kunnskap om teknologier for karbonfangst som vi ønsker å dele med utviklere av prosjekter innen karbonfangst og -lagring.

Vi utvider våre globale rådgivningstjenester.

Om TCM

TCM er blitt en verdensledende arena for testing av modne og nye teknologier for CO2-fangst.

Les mer om vår historie, utvikling og fremtid.

Kunder

TCM tilbyr infrastruktur i verdensklasse og tekniske ressurser som gjør veien til markedet kortere for leverandører av karbonfangstteknologi.

Seks anerkjente selskaper har benyttet anlegget, og vi er rådgiver for flere prosjekter for fangst og lagring av CO2.

Nyheter

26.11.2020

TCM styrker organisasjonen

TCM er i 2020 blitt forsterket med nye ressurser fra eierselskapene. I ledergruppen er det kommet inn fire nye personer. – Dette året har på flere måter gitt et gjennombrudd for karbonfangst og -lagring som virkemidler i klimakampen. Vi stå…

07.10.2020

TCM blir med i internasjonalt partnerskap for karbonfangst og lagring

Teknologisenter Mongstad (TCM) vil ytterligere forsterke sitt bidrag og innsats i klimakampen. I dag har selskapet inngått intensjonsavtale om samarbeid med DNV GL og SINTEF om videreutvikling av teknologier for fangst og lagring av CO2

23.09.2020

TCM gjennomfører testing av ny teknologi for karbonfangst

På Teknologisenter Mongstad (TCM) gjennomføres nå testing av en ny teknologi for karbonfangst. Her benyttes en forskningsbasert fangstvæske, CESAR 1, med sikte på fangst av CO2 til lavest mulig kostnad.