TCMs GHGT-16 publikasjoner opplever stor oppmerksomhet

Mer 160 personer har lastet ned de to neste artiklene vi nå presenterer for dere lesere som ble delt under den 16ende Greenhouse Gas Control Technologies Conference 2022 i Lyon i Frankrike.

Gerard Lombardo takker for seg

Gerard Lombardo har vært en nøkkelperson i driften til TCM siden testanlegget ble åpnet i 2012.

Gerard Lombardo siitter med utsikt over TCM bak seg

Resultater fra CESAR1-testing ved Teknologisentret (TCM)

Denne artikkelen ble publisert under 16th Greenhouse Gas Control Technologies Conference 2022 og er nå tilgjengelig online. Abstraktet har allerede 218 visninger og det er 37 nedlastinger av artikkelen.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi tester ulike teknologier for CO2-fangst og tilbyr rådgivningstjenester til globale prosjekter for karbonfangst og -lagring.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi bidrar til å forbedre teknologiers modenhet, og dermed redusere kostnader og risiko i forbindelse med karbonfangst.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi spiller en viktig rolle i global utbredelse av karbonfangst og -lagring.

Vår læring deles

Technology Centre Mongstad (TCM) har publisert nær 50 vitenskapelige artikler og flere vil komme i den nærmeste framtid.

Vi har opparbeidet oss en unik kompetanse om det å drifte et CO2-fangstanlegg som vi nå deler.

Rådgivnings-tjenester

TCM har opparbeidet enestående kunnskap om teknologier for karbonfangst som vi ønsker å dele med utviklere av prosjekter innen karbonfangst og -lagring.

Vi utvider våre globale rådgivningstjenester.


AKTUELT


Videoer