TCM sin kjernevirksomhet

Vi tester ulike teknologier for CO2-fangst
og tilbyr rådgivningstjenester til globale prosjekter for karbonfangst og
-lagring.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi bidrar til å forbedre teknologiers modenhet, og dermed redusere kostnader og risiko i forbindelse med karbonfangst.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi spiller
en viktig rolle i global utbredelse av karbonfangst og -lagring.

Teknologi-testing

TCM tilbyr verdens mest avanserte arena for testing av teknologier for CO2-fangst.

Selskaper og forskningsmiljøer fra hele verden kommer til oss for å utvikle effektive teknologier som kan benyttes i industrianlegg som renser CO2.

Rådgivnings-tjenester

TCM har opparbeidet enestående kunnskap om teknologier for karbonfangst som vi ønsker å dele med utviklere av prosjekter innen karbonfangst og -lagring.

Vi utvider våre globale rådgivningstjenester.

Om TCM

TCM er blitt en verdensledende arena for testing av modne og nye teknologier for CO2-fangst.

Les mer om vår historie, utvikling og fremtid.

Kunder

TCM tilbyr infrastruktur i verdensklasse og tekniske ressurser som gjør veien til markedet kortere for leverandører av karbonfangstteknologi.

Seks anerkjente selskaper har benyttet anlegget, og vi er rådgiver for flere prosjekter for fangst og lagring av CO2.

Våre eiere

Nyheter

19.05.2020

Ytterligere finansiering til TCM

Som en del av revidert nasjonalbudsjett foreslår den norske regjeringen å bidra med ytterligere 50 MNOK i finansiering for å sikre fremtidig virksomhet ved TCM.

03.04.2020

Ny fungerende teknologisjef i TCM

Ismail Shah erstatter Thomas de Cazenove og trer inn som midlertidig teknologisjef frem til august.

23.03.2020

Viderefører støtte til Teknologisenteret på Mongstad

Regjeringen foreslår å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) ut 2023.