TCM sin kjernevirksomhet

Vi tester ulike teknologier for CO2-fangst
og tilbyr rådgivningstjenester til globale prosjekter for karbonfangst og
-lagring.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi bidrar til å forbedre teknologiers modenhet, og dermed redusere kostnader og risiko i forbindelse med karbonfangst.

TCM sin kjernevirksomhet

Vi spiller
en viktig rolle i global utbredelse av karbonfangst og -lagring.

Teknologi-testing

TCM tilbyr verdens mest avanserte arena for testing av teknologier for CO2-fangst.

Selskaper og forskningsmiljøer fra hele verden kommer til oss for å utvikle effektive teknologier som kan benyttes i industrianlegg som renser CO2.

Rådgivnings-tjenester

TCM har opparbeidet enestående kunnskap om teknologier for karbonfangst som vi ønsker å dele med utviklere av prosjekter innen karbonfangst og -lagring.

Vi utvider våre globale rådgivningstjenester.


AKTUELT


14.09.2021

Endring i TCMs ledelse

09.08.2021

Oppløftende test av ny fangstteknologi

– Testkampanjen på TCM med bruk av den åpne fangstvæsken CESAR-1, en blanding av AMP og Piperazine, var meget oppløftende. Det sier leder for Technical Support, Muhammad Ismail Shah. – De foreløpige resultatene indikerer vesentlig lavere en…

21.06.2021

Kunngjør CESAR-1-resultater på TCCS-11

TCM skal presentere resultater fra fjorårets CESAR-1-kampanje under konferansen TCCS-11 i Trondheim.