Nyheter

19.05.2020

Ytterligere finansiering til TCM

Som en del av revidert nasjonalbudsjett foreslår den norske regjeringen å bidra med ytterligere 50 MNOK i finansiering for å sikre fremtidig virksomhet ved TCM.

03.04.2020

Ny fungerende teknologisjef i TCM

Ismail Shah erstatter Thomas de Cazenove og trer inn som midlertidig teknologisjef frem til august.

23.03.2020

Viderefører støtte til Teknologisenteret på Mongstad

Regjeringen foreslår å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) ut 2023.

Media


Hilde Bergum

Team-assistent

+47 47 34 89 48