Nyheter

29.01.2021

TCM bidrar i grønn videreutdanning på UiB

Universitetet i Bergen (UiB) har startet en serie kompetansegivende kurs som skal øke industriens evne til å gjennomføre grønn omstilling av virksomhetene. Teknologisenter Mongstad (TCM) deltar med opplæring i karbonfangst.

26.11.2020

TCM styrker organisasjonen

TCM er i 2020 blitt forsterket med nye ressurser fra eierselskapene. I ledergruppen er det kommet inn fire nye personer. – Dette året har på flere måter gitt et gjennombrudd for karbonfangst og -lagring som virkemidler i klimakampen. Vi stå…

07.10.2020

TCM blir med i internasjonalt partnerskap for karbonfangst og lagring

Teknologisenter Mongstad (TCM) vil ytterligere forsterke sitt bidrag og innsats i klimakampen. I dag har selskapet inngått intensjonsavtale om samarbeid med DNV GL og SINTEF om videreutvikling av teknologier for fangst og lagring av CO2

Media


Hilde Bergum

Administrator

+47 47 34 89 48