Nyheter

26.11.2020

TCM styrker organisasjonen

TCM er i 2020 blitt forsterket med nye ressurser fra eierselskapene. I ledergruppen er det kommet inn fire nye personer. – Dette året har på flere måter gitt et gjennombrudd for karbonfangst og -lagring som virkemidler i klimakampen. Vi stå…

07.10.2020

TCM blir med i internasjonalt partnerskap for karbonfangst og lagring

Teknologisenter Mongstad (TCM) vil ytterligere forsterke sitt bidrag og innsats i klimakampen. I dag har selskapet inngått intensjonsavtale om samarbeid med DNV GL og SINTEF om videreutvikling av teknologier for fangst og lagring av CO2

23.09.2020

TCM gjennomfører testing av ny teknologi for karbonfangst

På Teknologisenter Mongstad (TCM) gjennomføres nå testing av en ny teknologi for karbonfangst. Her benyttes en forskningsbasert fangstvæske, CESAR 1, med sikte på fangst av CO2 til lavest mulig kostnad.

Media


Hilde Bergum

Team-assistent

+47 47 34 89 48