Ledergruppen

Ernst Petter Axelsen

Managing Director

Anne-Berit Hjorth Viken

Operation Manager

missing

Jorunn Brigtsen

Test Development Manager

Muhammad Ismail Shah

Technology Manager

Marie Berg

Finance & Administration Manager

missing

Kurt-Arne Fosse

HSE&Q Manager

missing

Arne Thorsen Kolle

Commercial Manager

Leila Faramarzi

Advisory Services Manager

Styret

TCM er organisert som et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Dette innebærer at ansvaret for selskapets forpliktelser deles i henhold til deltakernes eierandel. Den norske stat har gjennom Gassnova en eierandel på 77,5 %. De industrielle partnerne, Equinor, Shell og Total, har alle en eierandel på 7,5 %. Alle eierselskapene er representert med både styre- og varamedlem.


Styremedlemmer:
Roy Vardheim, leder, Gassnova SF
Stig Harald Soligard, Equinor
Christiaan van der Eijk, A/S Norske Shell
Jeremy Cutler, Total

Varamedlemmer:
Ingveig Slettebø, Gassnova SF
Torbjørg Klara Fossum, Equinor
Kristina Wittmeyer, A/S Norske Shell
Hanne Herikstad, Total