Ledergruppen

Robert Henricks

Acting Managing Director / Operation Manager

Muhammad Ismail Shah

Technical Support Manager

Marie Berg

Finance & Administration Manager

Kurt-Arne Fosse

HSE&Q Manager

Arne Thorsen Kolle

Commercial Manager

Kjetil Hantveit

Modification Manager

Freddy Garcia

Technology Manager

missing

Styret

TCM er organisert som et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Dette innebærer at ansvaret for selskapets forpliktelser deles i henhold til deltakernes eierandel. Den norske stat har gjennom Gassnova en eierandel på 73,9 %. De industrielle partnerne, Equinor, Shell og Total Energies, har alle en eierandel på 8,7%. Alle eierselskapene er representert med både styre- og varamedlem.

Styremedlemmer:
Svein Ingvar Semb, leder, Gassnova SF
Stig Harald Soligard, Equinor
Nina Thowsen, A/S Norske Shell
Anne Brisset, Total Energies

Varamedlemmer:
Fred Bjørvik, Gassnova SF
Gelein De Koeijer, Equinor
Carsten Ehrhorn, A/S Norske Shell
Clemet Merat, Total Energies