Ledergruppen

Ernst Petter Axelsen

Managing Director

Anne-Berit Hjorth Viken

Operation Manager

Jorunn Brigtsen

Test Development Manager

Muhammad Ismail Shah

Technical Support Manager

Marie Berg

Finance & Administration Manager

Kurt-Arne Fosse

HSE&Q Manager

Arne Thorsen Kolle

Commercial Manager

Kjetil Hantveit

Modification Manager

Freddy Garcia

Technology Manager

Styret

TCM er organisert som et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Dette innebærer at ansvaret for selskapets forpliktelser deles i henhold til deltakernes eierandel. Den norske stat har gjennom Gassnova en eierandel på 73,9 %. De industrielle partnerne, Equinor, Shell og Total, har alle en eierandel på 8,7%. Alle eierselskapene er representert med både styre- og varamedlem.


Styremedlemmer:
Roy Vardheim, leder, Gassnova SF
Stig Harald Soligard, Equinor
Christiaan van der Eijk, A/S Norske Shell
Jeremy Cutler, Total

Varamedlemmer:
Ingveig Slettebø, Gassnova SF
Torbjørg Klara Fossum, Equinor
Kristina Wittmeyer, A/S Norske Shell
Hanne Herikstad, Total