Ledergruppen

Ernst Petter Axelsen

Administrerende direktør

Anne-Berit Hjorth Viken

Driftssjef

Bjørn-Erik Haugan

Sjef for forretningsutvikling

Thomas de Cazenove

Teknologisjef

Marie Berg

Finans- og administrasjonssjef

missing

Kurt-Arne Fosse

HMS- sjef

missing

Leila Faramarzi

Leder for globale rådgivningstjenester

Styret

TCM er organisert som et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Dette innebærer at ansvaret for selskapets forpliktelser deles i henhold til deltakernes eierandel. Den norske stat har gjennom Gassnova en eierandel på 77,5 %. De industrielle partnerne, Equinor, Shell og Total, har alle en eierandel på 7,5 %. Alle eierselskapene er representert med både styre- og varamedlem.


Styremedlemmer:
Roy Vardheim, leder, Gassnova SF
Stig Harald Soligard, Equinor
Christiaan van der Eijk, A/S Norske Shell
Jeremy Cutler, Total

Varamedlemmer:
Ingveig Slettebø, Gassnova SF
Torbjørg Klara Fossum, Equinor
Kristina Wittmeyer, A/S Norske Shell
Hanne Hereikstad, Total