TCM
 

Vi formidler kunnskap

Vår lange erfaring med testing av ledende kommersiell teknologi og anerkjente forskningsbaserte teknologier. Har gjort TCM til et verdensledende kompetansesenter innen CO2-fangst.

Et verdensledende kompetansesenter

Vi deler kunnskap og erfaring fra forskningsaktiviteter med hele det globale miljøet innen karbonfangst og -lagring. Gjennom publisering i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter og presentasjon på vitenskapelige konferanser.

Under her finner du vår oppsummering av noen av artiklene som er blitt publisert.

TCM Design og konstruksjon

I denne rapportserien kan dere lese om våre erfaringer fra det å bygge et CO2-fangstanlegg. Og hva slags kunnskap TCM opparbeidet seg i denne perioden. Disse erfaringene benyttes når vi rådgir kommende CCS-prosjekter. Vi har erfart og lært mye rundt utslipp til luft og erfaringene fra designet er nyttig den dag i dag.

Operasjonelle erfaringer og resultater

I denne serien med rapporter kan du lese om våre erfaringer med drift av karbonfangstanlegg med en rekke fangstteknologier og CO2-konsentrasjoner. Disse erfaringene er basert på driften av aminanlegget (hovedsakelig med ikke-proprietære MEA- og CESAR1-løsningsmidler), Chilled Ammonia Process (CAP)-anlegget og den dedikerte Site for Emerging Technologies som tester neste generasjons fangstteknologier som membraner og sorbenter.

Verifiserte «Baseline» resultater

Noen av TCMs testing har vært med de ikke-proprietære MEA- og CESAR1-solventene. Som studeres mye i forskning og akademia og kan brukes som «benchmarks» for nye eller proprietære fangstteknologier. Testing av disse ikke-proprietære solventene i tusenvis av timer på skalaen til TCMs aminanlegg, med ekte røykgasser. Har gitt mye ny kunnskap til industrien, dette er delt via åpne publikasjoner og TCMs rådgivningstjenester.

I samarbeid med Electric Power Research Institute (EPRI), et uavhengig amerikansk FoU-selskap, har TCM testet og publisert en rekke artikler med bruk av MEA & CESAR1 til ulike røykgasskilder.

Utslipp – grenser, målinger og avbøtende tiltak + aerosoler og tåkedannelse

Noe av det TCM har jobbet mest med og vært opptatt av, er utslipp til luft relatert til CO2-fangst. Helt fra anlegget ble bygget, har dette vært i fokus. I samarbeid med andre fagmiljøer og med teknologileverandører har man funnet gode metoder for å sikre seg denne kontrollen.

«TCM har erfart at det er viktig å sette seg inn i fangstprosessene, og vi som er på anlegget, må samarbeide på tvers av ansvarsområder. Slik får vi oversikt både over hva som skjer i anlegget, og hva som skjer i fangstprosessen, og da kommer målemulighetene og erfaringene her på TCM til nytte», sier Technology Manager Matthew Campbell.

Nedbrytning av solvent, håndtering og gjenvinning

Erfaringene fra mer enn ti års drift på TCM viser at det er helt nødvendig å ha full kontroll på hele fangstprosessen og på hva som skjer i nærområdet til fangstanlegget. Her kan man nesten ikke være nøye nok, viser TCMs erfaringer.

Prosessmodellering, oppskalering og kostnadsreduksjon

Gjennom mange års erfaring med CO2-fangstteknologi har TCM opparbeidet seg bred kunnskap om hva som må til for å redusere kostnader knyttet til selve fangstprosessen.

CO₂-fangst – drifts- og prosesskontroll

Forståelse og kontroll av CO2-fangstprosesser under stabil drift, oppstart, nedstengninger og lastendringer er avgjørende for å muliggjøre fullskala bruk og drift av CCS.

Gjennom mer enn 10 år med teknologitestingskampanjer med 24/7 drift, har TCM utviklet betydelig læring og erfaring på dette området. Hovedsakelig på det fleksible aminanlegget, men også på andre TCM-teststeder.

Korrosjon og materialer

TCM har erfart at man må ta hensyn til alle deler av fangstprosessen. Noe som er lett å glemme. Er hvordan fangstkjemikaliene og CO2en i seg selv påvirker ulike byggematerialer.