TCM
 

Kort fortalt

Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible anlegg for testing av teknologier for karbonfangst.

Teknologisenter Mongstad.

Teknologisenter Mongstad ligger i Alver kommune på grensen til Austrheim kommune. Vi har Equinors oljeraffineri som nærmeste nabo. Raffineriet forsyner TCM med CO2-holdig røykgass som benyttes i testingen av egenskaper til ulike teknologier.

Mangfoldet på Teknologisenter Mongstad

TCM ble åpnet i 2012 og frem til starten på 2024 er det gjennomført i alt 23 testkampanjer. De fleste i regi av teknologileverandører (proprietære), men også åpne og forskningsbaserte kampanjer med inntil seks måneders varighet. På amin-anlegget testes modne teknologier som siste steg i utviklingen før utplassering på fullskala fangstanlegg. Mens «Site for Emerging Technologies» er arena for forsøk med nye og mindre modne teknologier.  TCM har 60 medarbeidere fordelt på avdelinger for Teknologi, Drift, Forretningsutvikling og Administrasjon.

TCM er eid og finansiert av den norske stat (34 %) gjennom Gassnova, og av Equinor, Shell og TotalEnergies med like store andeler hver.

Opptatt av miljø og teknologiutvikling

Til grunn for en testkampanje på anlegget ligger omfattende avtaleverk som blant annet beskriver de utslippstillatelsene TCM opererer innenfor. i Tillegg har vi prosedyrer kundene forplikter seg til for å ivareta et sikkert arbeidsmiljø.   

Foruten testing av teknologier og rådgivning til selskaper som planlegger etablering og drift av anlegg for fangst av CO2. Er TCMs oppdrag å formidle kunnskap med bakgrunn i funn og resultater fra de åpne testkampanjene på anlegget. Våre eksperter har utgitt over 60 vitenskapelige publikasjoner og nyter stor anerkjennelse i det internasjonale miljøet for karbonfangst og -lagring (CCS).

Testing på TCM har hatt avgjørende betydning i utviklingen av CO2-håndtering som sentralt virkemiddel i klimakampen, blant annet for det norske Langskip-prosjektet. Vår ambisjon er bidra til at industrien verden over når målene for fangst av CO2 for derved å unngå overoppheting av kloden. Vårt løfte er å bistå med testfasiliteter og fremragende kompetanse. TCMs varemerke er kvalitet av første klasse på alle tjenester vi leverer. Bruk oss!

Sikkerhet – Integritet – Samarbeid – Skape endring