Testing av CO2-teknologi på et ledende kompetansesenter