Nyheter

   

21.06.2021

Kunngjør CESAR-1-resultater på TCCS-11

TCM skal presentere resultater fra fjorårets CESAR-1-kampanje under konferansen TCCS-11 i Trondheim.

26.03.2021

TCM gir råd til Wärtsilä om karbonfangst

Wärtsilä Marine Systems har inngått avtale med Teknologisenter Mongstad (TCM) om rådgivningstjenester i forbindelse med etablering av et pilotanlegg i Moss for fangst av CO2 om bord på skip.

16.03.2021

InnoSepra skal teste ny teknologi for karbonfangst på TCM

Det amerikanske selskapet InnoSepra har inngått en avtale med TCM om å teste deres nyutviklede karbonfangstteknologi på TCM’s område for nye teknologier. Testkampanjen er planlagt å starte i første kvartal 2022 og er finansiert med støtte...

04.03.2021

Mitsubishi tester teknologi for CO₂-fangst på TCM

Mitsubishi Heavy Industries Engineering (MHIENG), en del av Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, har inngått en avtale med TCM for testing ved aminanlegget.

29.01.2021

TCM bidrar i grønn videreutdanning på UiB

Universitetet i Bergen (UiB) har startet en serie kompetansegivende kurs som skal øke industriens evne til å gjennomføre grønn omstilling av virksomhetene. Teknologisenter Mongstad (TCM) deltar med opplæring i karbonfangst.